Kezdőlap

Fókuszban a szelektívhulladékgyűjtő szigetek

Konstruktív megbeszélés zajlott november 17-én a VHK központjában, amin Czaun János a VHK Kft ügyvezetője, Halmay Gábor és Csik Richárd önkormányzati képviselők, Kertész Csaba, Kertész Hajnalka közös képviselők, Mülner Attila a TVE elnöke, valamint Lékó Sándor a TVE elnökségi tagja vettek részt. A csaknem kétórás eszmecsere konstruktív légkörben lezajlott. A találkozó eredménye még karácsony előtt látható lesz Veszprém néhány utcájában.
 
Addig is bonyolult logisztikai feladatot kell megoldani, aminek előkészítését Czaun János vállalta a VHK nevében. A lényeg, hogy kísérleti jelleggel később kijelölt társasházak elé (ajtaja mellé) olyan új szelektív hulladék gyűjtő tartályokat helyeznek majd ki, amivel a tervek szerint tehermentesítik majd a közelükben található szelektív szigeteket, elősegítve azokon a rend megtartását. A VHK ügyvezető igazgatója nagy várakozással néz a teszt elé, aminek eredményeképpen módosulhat a városban a szelektív-gyűjtés rendszere. Jelenleg ugyanis gondot jelent, hogy annak ellenére, hogy a társasházak közelében található szigetekről naponta elviszik a hulladék egy-egy fajtáját, mégis újratermelődik a hulladék. Máshol viszont a napi egy szállítás soknak is bizonyul.
Az új rendszerben azt próbálják megfigyelni a szakemberek, hogy ki lehet-e váltani a szelektív szigeteket az újonnan kihelyezett tárolókkal, vagy sem. A VHK és a tárasasházkezelők mindenképpen hosszú távú megoldásban gondolkodnak.
Felmerült annak lehetősége is, hogy a későbbiekben valamilyen formában szankcionálják azokat, akiknek a szemléletébe nem fér bele a szelektív gyűjtés, és lehetőleg nullára csökkentsék azon intézmények és közületek számát a városban, amelyek nem rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel.

L. S.

 

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2019 évben végzett tevékenységről.

Kedves Hölgyeim és Uraim,  Tisztelt Társasházakat Képviselők!

Az egyesületünk alapszabályában meghatározott célja , hogy a közös képviselőket , tár-sasházkezelőket a munkájuk törvényes  ellátásában , a társasházban lakókat a tulajdonosi szemlélet kialakításában segítsük.
A 2017 évi beszámolóban már tájékoztatást adtunk arról, hogy 2018 évben iroda  nem állt rendelkezésünkre. Ideiglenesen a Veszprém Megyei Nyugdíjasok Egyesülete rendelkezésre bocsájtotta   Kossuth Lajos u.10-ben az 504 számú irodát, ahol az elnökségi üléseket meg tud-tuk tartani .
Hasonlóan a korábbi évekhez.
A 2019.évben  is alapszabályunkban és a cselekvési programunkban rögzített célok el-érése volt működésünk meghatározója.
Az egyesület  elnöksége tevékenységéről a 2019-ben megjelent  5„Tájékoztató”-ban számot adtunk, Az elnökség  tagjai az egymás közötti kapcsolatot személyesen illetve Emailban tartot-ták fenn.
Az elnökség  öt alkalommal tartott  ülést a beszámoló  közgyűlés előkészítése,  a megbízásuk lejárta miatti elnökségi tagok helyett új tagok  megválasztása előkészítésére .Jelölő bizottság alakítás,  a Veszprémi Civil Napon résvétel,a cselekvési terv teljesítése, tájékozatók témái,  a pályázatok, az elnökségi tagok munkája értékelése, a költségvetés felhasználása és terve tár-gyában.

Bővebben: A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2019 évben végzett tevékenységről.

Meghívó közgyűlésre 2021

a Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE)
Szeretettel meghívja a társasház képviselőit
az egyesület közgyűlésére
 
Időpont: 2021. október 15. (péntek) 16 óra 
Helyszín: Agóra  Veszprém Kulturális Központ 
8200 Veszprém, Táborállás tér 1.
 
 
Napirend:
1) A közgyűlésen elnöklő személy, közgyűlési jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása, határozatképesség megállapítása.
2) A 2020. évi beszámoló megtárgyalása, a Felügyelő Bizottság beszámolója.
3) A 2020. évi beszámoló elfogadása.
4) A 2021. évi költségvetési terv megtárgyalása, elfogadása.
5) Az elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság tagok felmentése.
6) A jelölő bizottság megválasztása. Jelöltek felvétele a szavazó listára.
7) Az elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
8) Az elnök egyedüli aláírási joggal történő felruházása a TVE bankszámlája felett.
9) A Társasházak Veszprémi Egyesület székhelyének módosítása (új székhely meghatározása).
10) Alapszabály módosítása (elfogadása):
az új elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagokkal
az új székhellyel.
11) Könyvelő felmondása.
12) Új könyvelő választása.
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az aktuális taglétszám több mint a fele jelen van, vagy meghatalmazott útján képviselteti magát.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, 2021. október 15. 16 óra 15 perc kezdettel megismételt közgyűlést hívunk össze az eredeti közgyűléssel megegyező helyszínre és megegyező napirendi pontokkal. 
A megismételt közgyűlés a jelenlevők létszámára tekintet nélkül határozatképes.
 
 
Veszprém, 2021. szeptember 29.
 
TVE Elnöksége

Meghívó Társasházi szakmai konferenciára

2019 .november 27. 10.00  Veszprém  Agóra nagy terem
 
Dr Bék Ágnes  TTOE elnök előadást tart a regisztrációról és az év végi beszámolókról, valamint a helyszínen feltett kérdésekre felel.
 
Az előadáson részt vehetnek a Társasházak Veszprémi Egyesülete  (TVE) tagjai . 
A  TVE tagsággal nem rendelkezők előzetes  jelentkezés  után (2019.november 25. 15 óráig) Tel.0620 5810 317 vehetnek részt.
 
Várjuk a közös képviselőket, számvizsgálókat tulajdonosokat, ,társasház kezelőket.
 
Veszprém 2019 11 07

Új elnöksége van egyesületünknek

Huszonegy év után lemondott Vass Tibor a TVE elnöke, aki sok viharon át kormányozta az egyesület hajóját az elmúlt két évtizedben. Áldozatos munkájáért Lékó Sándor mondott köszönetet, aki két év „távollét” után az elnök kérésére tért vissza a vezetőségbe.
 
A közgyűlésre eredetileg március 30-án került volna sor, de a veszélyhelyzet kihirdetése ezt megakadályozta.
Az elnök „leköszönő” beszámolójából kiderült, hogy az egyesület a nehézségek ellenére is teljesítette minden vállalt kötelezettségét és a jövőre nézve is tartalmas terveket fogalmazott meg. Az elmúlt év fontos eseménye volt a részvétel (a leköszönő elnök által alapított) veszprémi Civil Napon és az is fontos eredmény, hogy etikai kérdésben az elnökség nem kapott bejelentést az egyesület tagjainak működéséről. Sikerült veszprémbe „csábítani” dr. Bék Ágnest, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnökét is, aki 32 résztvevő előtt tartott előadást. Elkészült az idei évre szóló költségvetés és cselekvési terv is, amit kézhez kaphattak az egyesület tagjai.
Mint ismert, ettől az évtől a korábbi határozat alapján 200,- Ft/albetétre nőtt a tagdíj. Két társasházat kellett kizárni az egyesületből – az Alapszabálynak megfelelően – tagdíj nemfizetés miatt. Jelenleg az egyesületnek 52 társasház a tagja.
A közeljövőben új prospektus készül majd az egyesület munkájáról és fontos cél az egyesület tagjainak aktivitását növelni. Mivel az egyesület elnökségének mandátuma lejárt és így kiválik a vezetőségből a gazdasági ügyek viteléért felelős Illés Éva is (köszönet munkájáért!), új elnökség megválasztására van szükség.
Lechner András az egyesület felügyelő bizottságának elnöke elmondta, hogy a működésben nem talált rendellenességeket, minden az előre elhatározott tervek szerint folyt.
Az elnökségi beszámolót a közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a cselekvési tervet pedig hasonló többséggel (egy ellenszavazattal) fogadták el a jelenlévők.
 
A továbbiakban elhangzott, hogy az idei cselekvési tervre már erősen rányomta a bélyegét a „vírushelyzet”, ezért programok, előadások maradtak el, amelyeket a jövőben pótolni kell. Az egyesület honlapjának „felelős szerkesztője” a most megválasztandó elnök lesz, tartalmáért ő felel. (A honlap gondozását a Civil Ház munkatársa, Meleg Tamás végzi.) Erre az évre 200 ezer Ft NEA támogatással is számolhat az egyesület, így összességében 1.192.308,- Ft áll rendelkezésre a különböző kiadások fedezésére.
 
Vass Tibor leköszönő beszédében megköszönt mindazok munkáját, akik az elmúlt két évtizedben mellette álltak és kitartottak vele és a közösen megfogalmazott célokért dolgoztak.
 
Török Mihály a jelölő bizottság nevében ismertette, hogy Kárpáti Lőrincné sem kíván a továbbiakban a felügyelő bizottság tagja maradni, tisztségéről lemond.
Az elnökségbe Vass Tibor és Illés Éva helyett kell új tagot választani.
A jelölés folyamán elnök-jelöltként Molnár Ernőtől elhangzott Mülner Attila neve, aki előre lekötött programja miatt sajnálatos módon nem tudott jelen lenni a közgyűlésen, így azonban nem tudta elfogadni a felkérést sem.
Kavaletz Tibor felkérte az elnök-várományost, mutatkozzon be a közgyűlésnek. Kemendyné Bauer Zsuzsanna elmondta, hogy 1992 óta mérlegképes könyvelő, korábban a Veszprém Zrt-nél dolgozott. A társasházaknál 2006-ban kezdte a tevékenységét, 2017-ben szerezte meg az ehhez szükséges szakképesítést. Jelenleg Balatonfüreden 8, Veszprémben 2 társasház közös képviselője. Egyelőre nincsenek közvetlen kapcsolatai a veszprémi önkormányzatnál, tevékenységét főleg a vállalkozói szférában fejti ki.
Az ezt követő szavazás után kialakult az új elnökség névsora. Elnök Kemendyné Bauer Zsuzsanna lett, míg az elnökségben Hegyi Éva, Lékó Sándor, Török Mihály és Fazekas Frencné kapott helyet.
A felügyelő bizottságba Lechner András (elnök) és Tóth Jánosné kapott bizalmat. A megválasztott tagok elfogadták új tisztségüket.
Kemendyné Bauer Zsuzsa székfoglalójában arra kérte a tagságot, hogy a cselekvési terv kialakításához a jövőben lehetőség szerint járuljanak hozzá, hogy minél tartalmasabb lehessen az egyesület munkája.
Guzslován Gábor önkormányzati képviselő, aki időközben bekapcsolódott a közgyűlés munkájába felszólalásában ígéretet tett arra, hogy segíti majd az egyesület vezetését az önkormányzati kapcsolatok kialakításában, szívesen közvetíti az információkat. Elmondta még, hogy 2023-ig a társasházak is számíthatnak új forrásokra, energetikai területen, a liftek felújításában és a parkolási gondok enyhítésében érezhetik majd az önkormányzat támogatására. Elérhetőségei a város honlapján megtalálhatók (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , +36 20 506 6403).
Lékó Sándor megköszönte Illés Éva és Vass Tibor hosszú időn át tartó áldozatos munkáját, a képviselőnek pedig sok erőt és kitartást kívánt munkájához. Megemlítette, hogy jó lenne, ha Veszprémben is bevezetnék az „ajkai támogatási modellt” ott ugyanis az önkormányzat egy több évre szóló program keretében valamennyi társasház homlokzatának megújításához hozzájárul és részt vesz az energetikai fejlesztésekben is.
 
TVE

Meghívó közgyűlésre

Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE) Szeretettel meghívja a társasház képviselőit az egyesület közgyűlésére
Időpont:
2020. október 29. (csütörtök) 17 óra 30 perckor
 
Helyszín:
 
Agóra  Veszprém Kulturális Központ
 
8200 Veszprém, Táborállás tér 1. 
 
Napirend:
 
A közgyűlésen elnöklő személy, közgyűlési jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztása, határozatképesség megállapítása.
Felügyelő bizottsági tag választása (harmadik tag). Jelölőbizottság megválasztása. Jelöltek felvétele a szavazó listára. 2020. július 14. napján a közgyűlés 2 tagot választott a felügyelő bizottságba. Az alapszabály szerint 3 tagból kell állnia a felügyelő bizottságnak.
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az aktuális taglétszám több mint a fele jelen van, vagy meghatalmazott útján képviselteti magát.
 
Ha a közgyűlés nem határozatképes, 2020. október 29. 17 óra 45 perc kezdettel megismételt közgyűlést hívunk össze az eredeti közgyűléssel megegyező helyszínre és megegyező napirendi pontokkal.
 
A megismételt közgyűlés a jelenlevők létszámára tekintet nélkül határozatképes.
Veszprém, 2020. október 14.
 
TVE Elnöksége
 
Dr. Bék Ágnes várhatóan 2020. november 15. után előadást fog tartani a TVE tagjainak. A pontos időpontról később tájékoztatjuk a TVE tagjait. 

TÁJÉKOZTATÓ

 

2019 07 25

KÉRJÜK OLVASSA EL és TÁJÉKOZTASSA A SZÁMVIZSGÁLÓKAT ÉS A TULAJDONOSOKAT!!!

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnöksége az alábbiakban tájékoztatja tagjait –közös képviselőket és tulajdonosokat - a korábbi tájékoztató kiadása óta a fontosabb tudnivalókról.

 1. A Veszprém MJV Önkormányzata által kiírt „Civil Keret” pályázaton működésre 30 000 Ft-ot, program támogatásra 30 000 Ft támogatást kaptunk.
  A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 200 000 Ft támogatást ítéltek meg.
  A pénzt utalták . A  megadott célnak megfelelően használjuk fel és jelentünk róla
   
 2. A TVE elnökség két tagjának , Illés  Éva gazdasági vezetőnek és Vass Tibor elnöknek a megbízása 2020 április 30-án lejár. Továbbra a megbízást nem vállalják.
  Az év végi beszámoló taggyűlésen új TVE elnököt és gazdasági vezetőt kell választani.
  Kérem, hogy javaslataikkal segítsék, hogy megfelelő személyek kerüljenek a felelős tisztségekbe. A javaslatokat Török Mihály elnökségi tagnak adják meg Tel.:0620 3759 124
   
 3. Emlékeztetőül: A közgyűlés megszavazta, hogy a 2019 évi tagdíj 150 Ft/tulajdon/év, 2020 január 01-től a tagdíj 200 Ft/tulajdon/év. Kérem  a befizetésüket a határozat szerint megtenni.
   
 4. Az elnökség két tagja részt vett a Veszprémi Civil Nap rendezvényen. A  bemutató asztalon kiállítottuk kiadványainkat  társasházi Kisokos,Tájékoztatók) és a felújításokat segítő prospektusokat.
   
 5. Részt vettünk a TTOE  közgyűlésen ahol határozat született  arról, hogy 2019-ben is lesznek ingyenes konzultációk a tagok által kért témákban. Az időpontokról tájékoztatást adunk.
   
 6. A Katasztrófavédem ellenőrzi a társasházaknál a tűzvédelem betartását, a szellőző rendser tisztításának 3 éven belüli elvégzését.. A visszajelzések szerint  a társasházakban a menekülési útvonalon elhelyezett akadályok elkövetőit (helyesen) megbírságolják.
   
 7. Több társasház közös képviselőjére ( nem tagjai a TVE-nek)érkezett olyan panasz, hogy nem tartott közgyűlést. Ilyen esetekben a tulajdonosok követeljék meg a megtartását  vagy tegyenek panaszt a városi jegyzőnél.
   
 8. A  lakó a saját nevére évente egyszeri a VKSz Zrt-től az ingyenesen lomtalanítást megrendelheti a 88/949-849 számon páros héten kedd-csütörtök-péntek-szombat -Páratlan héten hétfőtől péntekig ,kivéve Szerda. Megrendelheti a közös képviselő, vagy aki megszervezi a házban a lomok összeszedését, kirakását az adott időre.
  Ez  után azonban  a lakók már külön nem rendelhetik  meg,
   
 9. A szemetes konténerek évente egyszeri (kötelező)fertőtlenítését – terv szerint-a VKSZ       augusztus hónapban végzi el. (Reméljük idén nem hagyja ki mint tavaly)

Kmf.
Összeállította Vass Tibor a TVE elnöke

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2018 évben végzett tevékenységről.

Kedves Hölgyeim és Uraim,  Tisztelt Társasházakat Képviselők!
 
Az egyesületünk alapszabályában meghatározott célja , hogy a közös képviselőket , tár-sasházkezelőket a munkájuk törvényes  ellátásában , a társasházban lakókat a tulajdonosi szemlélet kialakításában segítsük.
    A 2017 évi beszámolóban már tájékoztatást adtunk arról, hogy 2018 évben iroda  nem állt rendelkezésünkre. Ideiglenesen a Veszprém Megyei Nyugdíjasok Egyesülete rendelkezésre bocsájtotta   Kossuth Lajos u.10-ben az 504 számú irodát, ahol az elnökségi üléseket meg tud-tuk tartani .

Bővebben: A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2018 évben végzett tevékenységről.

TÁJÉKOZTATÓ 2019.03.07

KÉRJÜK OLVASSA EL és TÁJÉKOZTASSA A SZÁMVIZSGÁLÓKAT ÉS A TULAJDONOSOKAT!!!
A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnöksége az alábbiakban tájékoztatja tagjait –közös képviselőket és tulajdonosokat - a korábbi tájékoztató kiadása óta a fontosabb tudnivalókról. 

Bővebben: TÁJÉKOZTATÓ 2019.03.07

2019 március 27-én megtartott közgyűlés határozatai

Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE)
8200 Veszprém
Stromfeld A.u.5/B. 4.3
OTP:11748007-20134725
 
17.30 Gourmandia étterem külön terme.
 
2019.03.27 1.sz. Határozat: A közgyűlés levezető elnökének megválasztotta Vass Tibort, Jegyzőkönyv vezetőnek Hegyi Évát., Jegyzőkönyv  hitelesítőknek: Kárpáti Lőrincnét és Lechner Andrást  
Mellette :30 fő/34 társasház..  Ellene:0 Tartózkodott:0

Bővebben: 2019 március 27-én megtartott közgyűlés határozatai

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2018 évben végzett tevékenységről.

Kedves Hölgyeim és Uraim,  Tisztelt Társasházakat Képviselők!
 
Az egyesületünk alapszabályában meghatározott célja , hogy a közös képviselőket , tár-sasházkezelőket a munkájuk törvényes ellátásában , a társasházban lakókat a tulajdonosi szemlélet kialakításában segítsük.
A 2017 évi beszámolóban már tájékoztatást adtunk arról, hogy 2018 évben iroda  nem állt rendelkezésünkre. Ideiglenesen a Veszprém Megyei Nyugdíjasok Egyesülete rendelkezésre bocsájtotta   Kossuth Lajos u.10-ben az 504 számú irodát, ahol az elnökségi üléseket meg tud-tuk tartani .