Kezdőlap

85. TÁJÉKOZTATÓ

2018 10 15

KÉRJÜK OLVASSA EL és TÁJÉKOZTASSA A SZÁMVIZSGÁLÓKAT ÉS A TULAJDONOSOKAT!!!

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnöksége az alábbiakban tájékoztatja tagjait –közös képviselőket és tulajdonosokat - a korábbi tájékoztató kiadása óta a fontosabb tudnivalókról.

 

I .Ügyvéddel vagy ügyvéd nélkül.

Dr Bék Ágnes 2018 09 13-diki  előadásából kiemelések.

 1. Permegosztás jött létre
  1. Perfelvételi szakaszamit külön végzéssel lezár  a bíró.

Ekkor kell benyújtani a felperesnek a keresetében mindent ami

bizonyító erejű.

                  b. Érdemi szakasz. az ügyérdemi tárgyalása.

 1. A törvényszéken kizárólag jogi képviselővel lehet részt venni a perben..
 2. Jogi képviselő lehet ügyvéd, ügyvédi iroda, nagyobb cégeknél jogtanácsos.

Ügyvédjelölt , jogi előadó tevékenysége korlátozva van. Ők csak az iratokat tekinthetik meg, másolatokat készíthetnek vagy kifejezetten kérésre valamilyen ügyben eljárhatnak.

 1. A társasház nem jogi személy. Jogi képviseletre a társasház nem ad meghatalmazást a közös képviselőnek. Őt a társasház üzemeltetésével, törvényes képviseletével bízták meg.
 2. A pártfogói ügyvédi rendszert a tulajdonosok vehetik igénybe!

A kormányhivatalban működik jogi segítségnyújtó osztály  ahol lehet segítséget kérni.

 1. Nem kötelező jogi képviselet a járásbíróságon:
  • fizetési meghagyás perré alakulása
  • közgyűlési határozat megtámadása esetén

               Helyette formanyomtatványt kell kitöltve benyújtani a felperesnek és alperesnek is.

 1. Fellebbezés estén-pontosan , részletesen leírni mi az amit megreklamálunk, vagy kifogásolunk. A bíróság csak azt vizsgálja amit a fellebbezésben beírtak.
 2. Bírói hozzáállás változása: A bírónak aktívan kell közreműködni. Ellentmondás esetén fel kell hívni a figyelmet , hogy pontosítsa vagy módosítsa álláspontját.
 3. Ügyvéd megbízása.

            Fontos:  Az ügyvéd csak a kapott információból indulhat ki.

Megfontolás tárgyává kell tenni az alábbi tényt:- ügyvéd által beadott hiányos beadvány esetén azonnal visszautasítják a keresetet- ügyvéd nélkül beadott kereset esetén a hiányzó információk előadására a bíró köteles hiánypótlást kérni.

 

           

 

 

 

 

 

II. TTOE  2018. 10. 04.-én tartott elnökségének határozatai.

 

1.) Tulajdonosi képviselő megbízása .

Kára Ágnest egyesületi tagot a tulajdonosok képviseletének ellátására a vezetőségi tagok közé választották a közgyűlés felhatalmazása alapján.

 

2.) Konzultációs sorozat indítása

Az egyesület 2018. II. félévétől 2019. március 31-ig felhasználási időtartamra 700.000 Ft támogatást nyert a működési költségeihez. A támogatással lehetőség nyílik arra, hogy a régóta tervezett  ingyenes „kiscsoportos” konzultációk megtartása megvalósuljon.

A „Kiscsoportos konzultáció”-k  tervezett ideje és témái:

a.) Október 18. Adatvédelem a gyakorlatban.

                        Házirendben foglaltak szankcionálási lehetőségei.

                                    meghívott vendégek: adatvédelmi hatóság szakembere

                                                                        önkormányzati hatósági ügyintéző

b.) November 29. Közös képviselők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárási szabályok elemzése. 

                                    meghívott vendég: későbbi döntés alapján.

c.) Január 17. Számvizsgáló bizottság ellenőrzési feladatai és a közös képviselő kapcsolata, együttműködése

                        Ajánlatkérés és árajánlat problémái.

                                    meghívott vendég:  gyakorló társasházi mérlegképes könyvelő

d.) Február 14.Elszámolás, beszámoló készítése és beadása.

                                    meghívott vendég:  későbbi döntés alapján

 

A konzultáció helyeApor Vilmos Vendégház 1033 Budapest, Kórház út. 37. földszint „Szent Imre Terem”, időpont 13 órától 16 óráig. (III. kerület Budapest, Flórián tér)

A konzultációra maximum 25 fő jelentkezését tudják fogadni. A témákról rövid összefoglaló készül, amelyet minden egyesületi tagnak megküldenek.

A konzultációra jelentkezni Szabó Adriennél e-mailban, vagy 06 20 5137339 telefonszámon lehet.

 

3.) Felkészülés a jogszabályok változására

Sajnos a 2019. január 1-től hatályba lépő társasházi törvény módosításokra még nem jelent meg a végrehajtási rendelet, így csak annak ismeretében tudunk felkészülni a feladatokra.

 

III.  Időközben felvetett kérdésekre a válasz.

 • A hátralékos tulajdonos szavazhat a közgyűlésen kivéve a saját tulajdona jelzálog jog megterhelése megszavazásakor.
 • Az alapító okiratban  a közös tulajdon illetve a külön tulajdon meghatározásán kívüli részét a 2004 évi törvény hatályon kívül helyezte.
 • Az írásbeli közgyűlés megtartására  ugyanazon előírások vonatkoznak mint a szóbelire. Szigorúbb mert 15 nappal az  értékelésre kijelölt időpont  előtt ki kell küldeni a tulajdonosoknak  a megszavazandó anyagot.

kmf.

Összeállította Vass Tibor a TVE elnöke