Kezdőlap

TÁJÉKOZTATÓ 2019.03.07

KÉRJÜK OLVASSA EL és TÁJÉKOZTASSA A SZÁMVIZSGÁLÓKAT ÉS A TULAJDONOSOKAT!!!
A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnöksége az alábbiakban tájékoztatja tagjait –közös képviselőket és tulajdonosokat - a korábbi tájékoztató kiadása óta a fontosabb tudnivalókról. 
 
I.A 2019. 03. 05. Elnökségi ülés határozatai
Az  éves beszámoló közgyűlés tervezett időpontja  2019 03 27
Az elnökség tagjai kiegészítésére jelölő bizottság tagjai: Török  Mihály és Lechner András
2019-ben is megrendezzük a „Társasházak Bálját” ,ha erre a célra támogatást kapunk
A tagdíj növelésére szükség van. A közgyűlés dönt róla.
Pályázunk a NEA és a Civil Keret kiírása alapján.
A honlapunk : thve.hu működési feltétele 2020. 03.02-ig biztosított.
 
II .A Társasház Törvényből hiányzik  de az SzMSz-ben részletesen  lehet szabályozni.
Lakás más célú használatakor. 
Megszabni az engedélyezhető tevékenységeket és  például előírni a mellékvízmérő, fűtés költségosztó felszerelését.
Lakás szálláshelyként történő hasznosításakor: A használat szabályai részletes leírása (zaj okozás mekkora lehet (dB), károkozáskor a szálláshely üzemeltető felelőssége ,közös költség előírása, stb.)
Közös terület használatához: Meghatároznia rendezés tárgyát (gk beálló, garázs, közös terület)
Előzetes megállapodás alapján a feltételek kidolgozása (kizárólagos használat, fizetési feltételek, stb.)
Fizetési kötelezettséghez : Előírni, hogy mekkora összegnél adjon ki fizetési meghagyás kérelmet a közjegyzőnek a közös képviselő.
Felújítási alapnál:. A felújítási alap mértékének,gyűjtésének és a felhasználásának a szabályait előírni.
Közgyűlés levezetéséhez: A levezető elnök jogkörének meghatározása. (Szó megvonása mikor,rendbontás esetén a közgyűlés berekesztése, szavazat számláláskor a család egy szavazat ha külön akarnak akkor előre jelezni). A tartózkodás nem számít se igen se nem szavazatnak.
Iratok kiadásakor: A másolási költség megtérítése, a felhasznált munkaidő költsége előre megtérítése annak akinek az érdekében történt.
 
A Társasházi Törvény szerint kell eljárni.
 
A közös képviselő és a számvizsgáló biz.elnöke nem fogadhat el a közgyűlésre meghatalmazást
Az állandó meghatalmazás érvényessége 5 év. A korábbiak érvényessége 2019 márc. 15.-én lejár.
A közgyűlés jegyzőkönyvét csak tulajdonos hitelesítheti.
Irásbeli közgyűlés kiírásakor  a szavazó lapnak külön kell lenni.
Nem lehet írásbeli közgyűlést tartani: éves beszámolóról,  közös képviselő ill. számvizsgáló választásáról
A közgyűlés határozatok kiadása határideje  8 nap.
A számvizsgáló bizottságnak döntési jogköre nincs. Ellenőrzési jogköre van a törvényi előírás szerint.
A költségvetés elszámolását írásban is közölni kell ha a táblázatos számok  magyarázata szükséges.
Ha nem fogadják el a beszámolót:fel kell sorolni a hibákat, a javítást mikorra kérik,újra megküldeni a meghívót és a javított változatot a tulajdonosoknak  (lehet írásbeli közgyűlés)
A közös képviselőt és a számvizsgáló biz.elnökét a közgyűlés felmenti, meghatározza az időpontját.
( Mivel választják , nincs „lemondás”)
Fűtésről leválás esetén a közgyűlés határozza meg a leválás feltételeit, a fizetési kötelezettséget a fűtés   rendszer fenntartására
A közös költség fizetési kötelezettség a tulajdonjog keletkezési időpontja.
 
Kérjük, hogy a  TVE elnökségébe jelöljenek (javasoljanak) a tulajdonosok képviseletére nem közös képviselő  személyeket. 
 
Kmf.
Összeállította Vass Tibor  TVE elnök