Kezdőlap

Meghívó taggyűlésre

a Társasházak Veszprémi Egyesülete Tisztelettel meghívja az egyesület   taggyűlésére
 
Tisztelt Tagtársunk !
Értesítem, hogy 
2022. június 30-án ( csütörtök ) 1700 órakor
az egyesület közgyűlést tart
 
Helyszín: AGÓRA Kulturális Központ ( 8200 Veszprém Táborállás park 1.)
A taggyűlésre tisztelettel meghívom, megjelenésére és közreműködésére számítok.
 
Javasolt napirendi pontok:
 
1.  Levezető elnök  megválasztása
2.  Jegyzőkönyvvezető megválasztása
3.  Jegyzőkönyv hitelesítők ( 2 fő ) megválasztása  
4.  Beszámoló ( tájékoztató ) az egyesület 2021. év működéséről és  gazdálkodásáról 
5.   Az egyesület 2022. évi feladatai és a terv megvitatása
 
Felhívom a Tagtárs figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabálya szerint ha a közgyűlés nem  határozatképes, akkor megismételt közgyűlést kell összehívni.  Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre  a határozatképtelenség megállapítása után, 1715 órakor kerül sor az eredeti meghívóban megjelölt helyen és napirendi pontokkal.
A megismételt közgyűlés az alapszabályban foglaltak szerint a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes.  
 
Kérem a megjelenni nem tudó tagot, hogy a meghatalmazását a meghatalmazottal küldjék el a közgyűlésre. 
 
Veszprém, 2022. június 13.
   
Tisztelettel: Mülner Attila
TVE elnök